NBTH, s.r.o.

Komplexní správa nemovitostí

NBTH, s.r.o.

Komplexní správa nemovitostí

Snižování energetické náročnosti budov a PENB

Snižování energetické náročnosti je celosvětový fenomén, který se nevyhnul ani Napajedlům. Má své příznivce jakož i odpůrce a v našich českých podmínkách, konečně jako skoro všechno, má svá specifika. Energetický zákon ( 318/2012 Sb.), který řeší dodávky energií (elektřiny, plynu a tepla) a nabývá účinnosti od 1.1.2013, již nyní vzbuzuje řadu polemik jak odborné veřejnosti, tak i laiků.

Na na našich stránkách Vám budeme k provádění tohoto zákona přinášet informace.

Co to je PENB?

PENB je průkaz energetické náročnosti budovy, kterým musí být do budoucna označeny všechny budovy (s výjimkou těch, které jsou určeny zákonem. Např. církevní budovy, rekreační budovy apod.) V obecné mluvě se PENB zaměňuje za energetický štítek, energetický audit atd.

Povinnost označit budovy průkazem je rozdělena v čase podle velikosti budov do roku 2018. Není tudíž povinností majitelů bytů a domů objednávat PENB již dnes. Navíc. Tak jak bývá zvykem. Byl přijat zákon, ale nebyly přijaty prováděcí vyhlášky. Ty budou schváleny v průběhu roku 2013. To znamená, že PENB vypracované v prvé polovině roku 2013 budou zpracovány podle staré prováděcí vyhlášky.

Vzhledem k tomu, že většina domů v Napajedlích již byla revitalizována a na pořízení zateplení a výměny oken byly vyřízeny dotace, musely být energetické audity zpracovány. Zpracování auditu a PENB bylo nutnou podmínkou pro přijetí dotace.

To, co Energetický zákon ztíží a zpřísní, je pronájem, prodej a koupě bytů a budov. Ze zákona je povinností pronajímate či prodávajícího, předložit nájemci či kupujícímu PENB před podpisem smlouvy a při uzavření smlouvy jej předat. Tuto povinnost lze však nahradit doložením faktur za dodávky energií ( tepla, elektřiny, plynu a vody ) za poslední tři roky.

Takže rada na závěr: Faktury za energie nevyhazujte, ale pečlivě archivujte.