NBTH, s.r.o.

Komplexní správa nemovitostí

NBTH, s.r.o.

Komplexní správa nemovitostí

Kdo jsme

NBTH, s.r.o. je obchodní společnost, kterou v roce 2001 založilo město Napajedla jako svoji dceřinnou společnost.

Svojí činností navázala společnost NBTH, s.r.o. na činnost

 • samostatné provozovny DOMOVNÍ SPRÁVA
 • rozpočtové organizace OBH NAPAJEDLA
 • příspěvkové organizace BTH NAPAJEDLA

Pro naše klienty, jimiž je i město Napajedla, Společenství vlastníků – SVJ a Fatra Napajedla zajišťujeme správu bytů, nebytových prostor a další služby.

Jsme dodavatelé tepla pro domácnosti. Vlastníme koncesi na výrobu tepla z plynových kotelen.

Veškeré služby zajišťujeme pro klienty z Napajedel a blízkého okolí. Vyúčtování provádíme programem SSB 2000.

Rádi nabídneme naše služby i Vám.

O společnosti

Základní jmění 14.505.000,- Kč
Bankovní spojení Komerční banka Zlín, pobočka Otrokovice
Číslo účtu 27-3818810257/0100

Hlavní náplň společnosti, předmět podnikání

 • výroba tepelné energie nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50kW
 • koncesovaná činnost – provoz domovních kotelen
 • správa bytového a nebytového fondu města a SVJ
 • činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence
 • zprostředkovatelská činnost v oblasti obchodu a služeb
 • koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
 • provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a organizování sportovní činnosti (Kluziště Napajedla)

Vedlejší náplň společnosti

Vzhledem k tomu, že právní legislativa činnosti SVJ je velmi složitá a následky neplnění povinností mohou mít vážné důsledky, nabízíme poradenství a pomoc majitelům bytových domů, které nejsou u naší společnosti ve správě v následujících oblastech:

 • Pomoc při tvorbě a zpracování stanov
 • Poradenství při organizaci shromáždění vlastníků, případné zajištění – pozvánka, účast na shromáždění, vyhotovení zápisu (správné znění pozvánky a zápisu ze shromáždění může předejít soudním přím)
 • Poradenství při hlasování mimo zasedání – tzv. Per rollam, příp. vypracování
 • Poradenství v legislativní oblasti
 • Další konzultace po dohodě

Cena za konzultace je smluvní dle rozsahu.

Statutární orgán

Ing. Milan Kozmík – jednatel

Jednatelem společnosti se stal od 22. 9. 2014 Ing. Milan Kozmík, který byl do funkce jmenován Radou města Napajedla v působnosti valné hromady NBTH, s.r.o., usnesením č. 82/1659/2014 ze dne 8. 10. 2014.
Jednatel zastupuje společnost samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že k natištěné nebo vypsané firmě společnosti připojí jednatel svůj podpis. Jednatel je oprávněn udělovat za společnost zmocnění dalším osobám.

Valná hromada

 • Podlas Robert, Mgr. starosta
 • Trňák Antonín, místostarosta
 • Cívela František
 • Čabla Tomáš
 • Čižmář Jiří,
 • Fryšták Lukáš, Ing.,
 • Skála Vilém, Mgr.