Cena za správu

Při kalkulaci ceny za správu nemovitosti zohledňujeme rozsah zajišťovaných činností.

 • správa, která není zajišťována v plném rozsahu (např. bez zúčtování tepla či jiných služeb)
 • správa v plném rozsahu
 • správa v rozšířeném rozsahu (např. pro společenství je vedeno více účtů)

Cena služeb se může měnit v případě změny DPH, resp. při inflaci a to vždy k 1.7. příslušného kalendářního roku.

Ceny zahrnují:

 • Přepis nájmu a úhradu za služby spjené s bydlením
 • Evidence nájmu a úhrad za služby spojené s bydlením
 • Vyúčtování služeb souvisejících s bydlením
 • Vedení účetnictví
 • Vedení knihy členů SVJ, pasport a archivování technické dokumentace
 • Navrhování a výběr příspěvků do fondů oprav vč. evidence
 • Zprostředkování dodavatelů na provádění oprav, modernizací a rekonstrukcí
 • Uzavírání smluv souvisejících se správou dle dispozic mandanta
 • Rozúčtování tepla dle vyhlášky (dle měřičů nebo podle podlahové plochy)
 • Výrobu tepla a teplé užitkové vody z domovní kotelny, kterou si k tomuto účelu pronajímáme
 • Přípravu Shromáždění vlastníků vč. zpracování dokumentace potřebné pro ukládání ve sbírce listin a zápisu do obchodního rejstříku
 • Zprostředkování realizačních projektů, energeticých auditů a právních služeb
 • Součinnost při vyhlašování výběrových a poptávkových řízení
 • Další služby dohodnuté v mandátní smlouvě

Ceny nezahrnují:

 • Služby advokátů, soudních znalců, auditorů a projektantů